Kontakt

Jesper Persson

Telefon: 0708-24 00 99
Mail: fastighetstjanst@espet.se

Espets Fastighetstjänst drivs av Åhus Bil och Förvaltning AB 556413-5084.